Prometas

Persoonlijke begeleiding in training en vitaliteit

Prometas - persoonlijke begeleiding in training en vitaliteit

Sinds 2014 is Prometas actief in het begeleiden van uiteenlopende doelstellingen op het gebied van training en vitaliteit. Prometas is de Latijnse vertaling van het woord doelen. De vertaling heeft betrekking op twee zaken. Enerzijds vormen doelen de eerste stap in de begeleiding op het gebied van training en gezondheid. Tevens ook de belangrijkste stap. De kans van slagen wordt mede bepaald hoe persoonlijke doelen zijn geformuleerd. Deze kans kan positief beïnvloed worden wanneer deze duidelijk en realistisch opgesteld worden. Ook richting de langere termijn zijn doelen essentieel. Anderzijds geeft de vertaling van het woord doelen een persoonlijke link weer naar de oprichter Daniël van der Doelen.


Bij Prometas kunt u kiezen uit een gevarieerd aanbod waarbij er verschillen zijn in de intensiteit en soorten begeleiding. Hierin wordt zowel gebruik gemaakt van begeleiding in de praktijk als online contactmomenten en ondersteuning. De mogelijkheden hierin zijn onbeperkt en worden afgestemd op uw behoefte. 

 


Daniël van der Doelen